GÖRSEL SANATLAR


Okulumuz Görsel Sanatlar Programı ile hayatın tüm renklerinin içinde bireyin yaratıcı becerilerini keşfetme olanağı sunmayı hedeflemektedir. Bu keşif süreci yaratıcılığın yanı sıra, merakı, eleştirel bakışı, kültürel donanımı, özgüveni, sosyal paylaşımı, bireysel gelişimi, geniş bir perspektife sahip olmayı ve dünyayı böyle bir perspektiften algılama ve yorumlama arzusunu içinde barındırmaktadır.

Sanatı yaşamdan soyutlamanın mümkün olmadığı fikrinden yola çıkarak, yetkin ve gelişkin bir birey olmanın temelinde erken yaşlarda başlanan nitelikli bir sanat eğitiminin önemli bir yeri olduğuna inanıyoruz. Görsel Sanatlar kapsamındaki programlarımızla; kimi zaman kapalı alanların dışına taşıp yanı başımızdaki doğa ve şehrimizin sunduğu olanca görsel ve işitsel zenginliğin içine karışarak, farklı malzemeler ve yöntemlerle iki ve üç boyutlu işlerin üretilmesi, klasik ve modern sanat çalışmalarının keşfi, çeşitli sergiler ve sanatçı buluşmalarıyla katılımcılara çok yönlü sanatsal bir ortam kazandırmayı hedeflemekteyiz.
Farklı yaş gruplarına göre tasarlanmış programlarla, katılımcıların birbirleriyle etkileşimini sağlayarak üretilen işler ışığında bireylerin gerek kendilerini soyut ve somut olarak ifade edebilme, gerekse soru sorma, eleştirme, yorumlama ve kendi argümanlarını ortaya koyabilme yetilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Programlar kapsamında her yaş grubuna ve amaca özel çeşitli çalışmalarla ister kişisel gelişim adına, ister akademik ve mesleki anlamda eğitim almak mümkündür.


1-2. Sınıflar 3-4. Sınıflar 5-12. Sınıflar
Art’s Cool Art’s Cool

Stop Motion Animasyon

Çizgi Roman

 

Drawing (5-12.sınıf)

Heykel (5-12.sınıf, yetişkin)

Fotoğraf (5-12.sınıf, yetişkin)