• MÜZİK PROGRAMLARI •

Müzik eğitimi, enstrüman çalma ve öğrenme etkinlikleri çocukların görsel, işitsel, psiko-motor, kavramsal, duygusal ve analitik zeka gelişimlerine yadsınamayacak katkılar sağlamaktadır. Modern eğitim yaklaşımlarında çocukların farklı alanlarla erken yaşlarda tanışmaları çok değerlidir. Bu çalışmaların, zengin görsel, işitsel ve kinestetik etkinliklerle verilmesi, ileri yaşlarda eğitim alacakları birçok farklı alan için sağlıklı bir temel oluşturur. Açı Müzik ve Sanat Okulu olarak, okul öncesi 4 ve 5 yaş grubu için oluşturduğumuz müzik programlarıyla çocuklarımızın ilkokul öncesinde enstrümanlarla tanışmalarını, temel müzik okur-yazarlığına adım atmalarını ve bu kazanımlarını performans ile birleştirmelerini hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda önerdiğimiz program seçeneklerini aşağıda görebilirsiniz.

4 Yaş Müzik Atölyeleri: Açı Müzik ve Sanat Okulu olarak, 4 yaş grupları için düzenlediğimiz Müzik Atölyeleri ile öğrencilerimizin erken yaş döneminde enstrüman eğitimiyle tanışmalarını hedefliyoruz. Bu programın amacı; enstrüman ile çocuklarımızı okuma yazma etkinliklerinden önce tanıştırmak ve müzikal gelişimlerini takip etmek için gerekli ortamı hazırlamaktır. Program müzikal aktivitelerle zenginleştirilmiş piyanoya giriş ve ritmik gelişimi destekleyecek perküsyon çalışmalarını temel almaktadır. Çalışmanın en önemli desteği; çocuklarımızı enstrüman eğitimiyle ilgili gözlemleyerek bu konuya eğilimlerinin haritasını çıkarmak olacaktır. 4 Yaş Müzik Atölyeleri, müzikal rehberlik amacıyla oluşturulmuş bir program olup, okul saatleri içinde Açı Okul Öncesi yerleşkelerinde gerçekleşmektedir.

Piyano: 5 yaş Piyano programı ile öğrencilerimizin piyano alanında, en kolay öğrenme kapasitelerinin olduğu yaş dönemini değerlendirerek sağlam temellerle ilerlemeleri hedeflenmektedir.

Program hedeflerimiz;

  • Öğrencilerimizle temel piyano eğitimine giriş yapmak.
  • Piyano klavyesini geniş bir şekilde tanıma / kullanabilme ve temel müzikal kavramların uygulanması üzerinde becerileri gelişimini desteklemek.
  • Repertuvar çalışmalarına geçiş.

Çalışmalar; haftada 1 gün, 30 dakikalık özel ders dilimleri olarak planlanmıştır. Dersler; Levent, Kemerburgaz Okul Öncesi yerleşkelerinde, Akatlar ve Bahçeköy İlköğretim yerleşkelerinde gerçekleşmektedir.

Mission Percussion: Misson Percussion, 4 ve 5 yaş okul öncesi öğrencilerinin grup çalışmasıyla temel müzik becerilerini geliştirmek için oluşturulmuş bir programdır. Öğrencilerimiz, bu derste ritim çalışmaları eşliğinde temel müzik kavramlarını oyunlarla performansa dönüştürürler.

Program hedeflerimiz;

  • Beden perküsyonu
  • Ritmik çalışmalar
  • Enstrüman hakimiyeti, bongo, djembe, çeşitli davullar v.s
  • Birlikte müzik yapma ( kolektif müzik)
  • Dramatizasyon – ses ilişkisi

Çalışmalar; haftada 1 gün, 40 dakikalık grup dersi olarak planlanmıştır. Dersler; Bahçeköy yerleşkesinde gerçekleşmektedir.